Վարչական խորհրդի նիստ

1․2021-2022 ուստարվա կոմպլեկտավորումը 2022թ. հունվարի 1-ի դրությամբ

2․հունվարի 4-18-ի ընթացքում ընդունված և տեղափոխված սովորողների ու սաների մասին գրասենյակների ղեկավարների տեղեկանքը 

03․01․2022-14․01․2022՝ 2 սովորող ընդունվել է 1-ին և 3-րդ դասարաններ

Մեկ սովորող տեղափոխվել է Ալևելյան դպրոց 1-ին դասարան

Մեկ սովորող 5-րդ դասարանցի տեղափոխվել է այլ դպրոց,հեռավորության պատճառով

3․Կրթահամալիրի դպրոցում, քոլեջում, ուսումնական կենտրոնում 2022թ․ առաջնահերթ շինբարելավման աշխատանքների առաջարկներ․

  • Դեպի արևելք թառմայի ներկում
  • Արևմտյան թառմայի ապամոնտաժում
  • Արևմտյան հատվածում նոր թառմայի ստեղծում
  • Հարավ-արևմտյան և արևելյան մուտքերի թարմացում
  • ArtաՍահման արվեստանոցի, տեխնոլոգիայի սրահի հյուսիսային կողմում նոր պահարանների ստեղծում
  • Քանդակի արվեստանոցում տաք ջրագծի ստեղծում