2021-2022 ուս․ տարվա ծրագրեր, օրացույց

5 տարեկաններ

Անուշ Աթայան

Արմինե Եղիազարյան

1-ին դասարաններ

Կարինե Խառատյան

Մանուշակ Աբրահամյան

Իմացումի հրճվանք 2-րդ ուսուցման տարի

Մարի Միքայելյան

2-րդ դասարաններ

Սրբուհի Ներսիսյան

Լուսինե Բարխուդարյան

Իմացումի հրճվան 3-րդ ուսումնական տարի

Լիանա Ռոզիկյան

3-րդ դասարաններ

Կարինե Մամիկոնյան

Ազնիվ Մանուկյան

Դասավանդողներ