Հյուսիսափայլ Tv

 

 

Ցանակացած գործունեությամբ. այդ թվում՝ լրագրությամբ զբաղվելը, ենթադրում է հետևել

Նպատակ

Լրագրական գործունեությանը ծանոթացում, նյութերի հայթայթում, ընտրություն, մեկնաբանի խոսքի յուրացում, -խմբագրված բանավոր խոսքի տիրապետում, բացման և փակման խոսքերի ստեղծում, ռեպորտաժների պատրաստում, ստենդ-ափ անելու կարողություն, եթերի էթիկա, ԶԼՄ -կարգավորող օրենքների, վարվեցողության կանոնների յուրացում, հարցեր կազմելու և ուղղելու, հյուրի հետ շփվելու՝ վարվեցողության կանոնների յուրացում, ուղիղ եթերում աշխատելու կարողություն,հարցազրույց վարելու հմտություն:

Շարունակել կարդալ