Վարչական խորհրդի նիստ

 Տեխնոլոգիայի ուսուցումը 4-5-րդ, 6-8-րդ, 9-րդ դասարաններում. դասընթացները, դասավանդողները, խմբերը, կազմակերպումը, միջավայրը. դպրոցների ղեկավարների հաղորդումը 

Համապատասխան ուսումնական պլանի տեխնոլոգիա առարկան ունի կազմակերպման տարբեր բաղադրիչներ որոնք ներառվում են հապապատասխան նախագծերով։

Նախագիծ՝ 

Պարտիզապուրակային գործ՝

Սովորողների մասնակցում են կրթական պարտեզի մաքրության, խնամքի աշխատանքներին՝

Հերթապահություն կա ամեն օր՝ միջավայրի խնամքի, դասավանդողները սովորողների հետ իրականացնում են: Նաև իրականացնում ենք բակային, երկրագործական տարբեր աշխատանքներ՝ Հյուսիսի խնամվող պարտեզը նախագիծը:

Հնձված խոտի, աշնան պարտեզի չոր տերևների, ճյուղերի մասին

Հյուսիսի խնամվող պարտեզը նախագիծը շարունակում ենք տարբեր աշխատանքներ կատարելով: Հոկտեմբեր ամսվա սկզբներին տերևները և հնձած խոտը լցնում էինք պատերի մոտ, փոս տարածքներում, հետո հողով ծածկում էինք, որոշ ժամանակ անց կվերածվի հումուսի:
Բայց երբ ամբողջ տերևները թափվեն, մեզ անհրաժեշտ կլինի մեծ փոս, որպեսզի տերևները լցնենք փոսի մեջ, տարածքը կլինի խնամված:

Անթափոն կենցաղ. 2022-2023 ուստարի․ գրանցած խնդիրների լուծման, նախաձեռնությունների մասին դպրոցների ղեկավարների հաղորդումը 

Հյուսիսային դպրոց․ Անժելա Բլեյան

«Անթափոն կենցաղ». նախագծի սովորողների ուսումնական գործընթացի մեջ է ներառված, պլաստիկե տարանների և թղթի տեսակավորումը, իսկ սննդի մնացորդը ուտում է շունը:

Սովորողները թափոններից պատրաստում են տեխնոլոգիա դասընթացի շրջանակում տարբեր իրեր, ներկայացնում եմ արդյունքներից՝

Նախագիծ՝ Թափոն-արվեստ

Արդյունքում ստեղծված նյութեր՝

2022-2023 ուստարվա ընթացիկ՝ սեպտեմբերի, հոկտեմբերի գնահատման մասին դպրոցների ղեկավարների հաղորդումը 

4-5-րդ դասարանների գնահատման մատյան

Կրթահամալիրում ուսումնական տարին բաղկացած է չորս շրջաններից․ Յուրաքանչյուր շրջան ունի օրացույցային, նախագծային կազմակերպումը և համապատասխանաբար դրանք ամփոփվում են հաշվետվությունների տեսքով, ֆիսքելով ուսուցչի և սովորողի մասնակցությունը դրանց։  

1-3-րդ դասարաններում սովորողների գնահատում

Քանի որ «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում 1-3-րդ դասարանցիների գնահատումը ըստ համապատասխան կարգի որակական է, ապա սովորողների ուսումնական գործունեությունը գնահատվում է համապատասխան գնահատման թերթիկում/զարգացման բնութագիր/։ Տվյալ փաստաթուղթը ֆիքսում է սովորողի գիտելիքները, կարողությունները, հմտությունները համապատասխան ուսումնական տարվա չորսի շրջանների արդյունքներով։ Փաստաթուղթը հասանելի է դպրոցի գրասենյակին, ծրագրի ղեկավարին, դասվարին, առարկայական դասավանդողին, ծնողին։ Այն տեղադրվում է դպրոցի գրասենյակի էլ․ հարթակում և էլ․ հասցեով ուղարկվում անհատապես յուրաքանչյուր ծնողի։

Ընթացիկ տարում սովորողը արդյունքներ է գրանցում օրացույցով սահմանված նախագծերին, ստուգատեսներին, ֆլեշմոբերին, նախագծային, փառատոնային ուսումնական ճամբարներին, ուսումանական ճամփորդություններին, կլոր սեղաններին անհատական մասնակցությամբ։ Մասնակցությունը սովորողը ամփուփում է իր մեդիահարթակում՝ բլոգում, ըստ բաժինների։ Սովորողի ուսումնական բլոգը (3-րդ դասարանից սկսած`պարտադիր է ունենալ և վարել անհատական բլոգ) զարգացմանը հետևելու գործիք է. այդտեղ երևում են սովորողի խոսքային, տեխնոլոգիական հմտությունների, հայացքի, ստեղծականության հետաքրքրությունների (լրացուցիչ կրթություն) շրջանակը, ցուցանիշները: Դասավանդողը, ծնողը, ընկերները սովորողի բլոգի պարտադիր ընթերցողներն են: Նրանք աշխատանքը բլոգում գնահատում են կարծիքների, էլեկտրոնային նամակների միջոցով: Սովորողը մատուցման հարթակ է բերում իր ջանքերը։ Ինչպես դասավանդողների, այնպես էլ սովորողների բլոգները հրապարակված են դպրոցի ենթակայքի՝ Բլոգներ հավելվածում։

4-5-րդ դասարաններում կիրառվում է սովորողների գնահատման միավորային համակարգ: Ուսումնական շրջանի և տարեկան գնահատումների համար կիրառվում են 10 միավորանոց և 2 միավորանոց (հանձնած-չհանձնած) համակարգեր: էլեկտրոնային մատյանն ունի առարկայական ծրագրերի, նախագծերի, ընտրությամբ գործունեության, ճամբարների, փառատոնի,լրացուցիչ կրթության համար նախատեսված գնահատման բաղկացուցիչները ներկայացնող տիրույթներ` էջ, դաշտ, սյունակ։

Դեկտեմբեր ամսից սկսած Հյուսիսային դպրոցում կազմակերպվեցին գնահատման միավորային գործիքի վերաբերյալ տարբեր քննարկումներ, ստեղծագործական հավաքներ հենց սովորողների հետ։ Լրջորեն լսելուց, հետո սովորողները արտահայտվում էին և առանցքում առանց կարևորելու իրենց միտքը կանգնում էին ինքնագնահատման մեթոդի վրա։ Մոտեցման առավել ներկայանալի օրինակ է, 4-րդ դասարանցիների մայրենիի և մաթեմատիկայի ստուգումը։ Ուսումնական-ստուգատեսային հարթակ, որտեղ տեսանելի է թե ի՞նչ է կարողանում սովորողը, ինչ՝ ոչ, ինքնավարության, ինքնասպասարկման ի՞նչպիսի հմտություններ է յուրացրել, այլ․․․;

Ինքնագնահատման նուրբ գործիք է Google հարցաթերթիկը, որտեղ սովորողի համար դասավանդող ուսուցիչը, նախագծի ղեկավարը մշակում է համապատասխան հարցեր: Սովորողը, ծնողի հետ համապատասխանաբար պատասխանելով յուրաքանչյուր հարցին, տեղադրելով անհրաժեշտ հղումները միասին արձանագրում են սովորողի յուրացումը՝ գիտելիքները, հմտությունները, կարողություննե, մասնակցությունը նախագծերին:

Դասվարի աշխատանքի գնահատման ցուցանիշներ

1. Սովորողների թիվը ըստ ամիսների. դասարանում բացակայություններ, ուշացումներ

2. Ուսուցում բլոգով. բլոգում նյութերի քանակը

Ծրագրային

 • Ծրագիր, նախագիծ (աշխատանքային նախագիծ)
 • Ուսումնական նյութ, այդ թվում՝ մեջբերված (նշելով հեղինակին և աղբյուրը) և իր ստեղծած
 • Հոդված
 • Ներկայացում-կլոր սեղան

Լուսաբանում-աշխատանքի արդյունքների ներկայացում

 • Պատում-տեքստ
 • Լուսաբանում-տեսանյութ
 • Լուսաբանում-ֆոտոշար

Սովորողները դասվարի բլոգում

 • Սովորողի նյութերի հրապարակում
 • Սովորողների միջև խտրականություն. բլոգի հերոսները
 • Ընտանեկան նախագծեր

3. Ուսուցում օրացույցով. դասվարի, դասարանի մասնակցություն ստուգատեսներին, տոներին

4. Սովորողների առաջադիմություն

 • զարգացման բնութագիր
 • սովորողների ստեղծած նյութերի թիվը
 • սովորողների մասնակցությունը կլոր սեղաններին

5. Ընտանիքի ներգրավվածություն

 • ծնողական ակումբ (տարվա ընթացքում քանի հավաք)
 • ծնողների մասնակցություն ուսումնական նախագծերին
 • ծնողների մասնակցություն ինքնասպասարկման և շրջակա միջավայրի սպասարկման, բարելավման նախագծերին
 • ծնողների մասնակցություն ուսումնական ճամփորդություններին

6. Մասնագիտական զարգացում. ինքնակրթություն

 • սեմինարների մասնակցությունը (բացակաների թիվը տարվա ընթացքում)
 • լողալ
 • հեծանիվ վարել
 • մասնակցություն սովորողի ընտրությամբ գործունեությանը
 • մասնակցություն ուսուցչական երգչախմբին
 • մասնակցություն Գրական ակումբին
 • մասնակցություն մարզական ակումբի
 • մասնակցություն Մանկավարժական դպրոցի պարապմունքին նյութի ներկայացմամբ
Advertisement

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.