Վարչական խորհրդի նիստ

Դպրոցների, քոլեջի, Ագարակի, Արատեսի հոկտեմբեր ամսվա շինբարելավման աշխատանքները, թերությունների ակտերը․ Էրիկ Սարիբեկյանի և դպրոցների ղեկավարների հաղորդումը

  • Շինբարելավման աշխատանքներ․ Հեծանվային ակումբային անկյուն․ Պահարան
  1. Նախակրթարանի մուտքի աջակողմյան խոռոչի վերաիմաստավորում․ Դարակի, նստարանի ստեղծում
  1. Տեխնոլոգիայի թևում դարակաշարի ստեղծում

Ունենք մի քանի դասարաններում մանրահատակի նորոգման, լվացարանների տեղադրման աշխատանքներ։

Դպրոցի կամրջակ-աստիճանավանդակները անհրաժեշտ է հղկել, լաքապատել։