«Ձոն» հաշվետու ցուցահանդեսներ

Ապրիլի 5, ժամը՝ 13։00․ Միջին դպրոց, Թագուհի Հմայակյան, Մովսես Ավետիսյան

Ապրիլի 5, ժամը՝ 11։00․ Արևմտյան դպրոց․ Անուշ Դավթյան

Ապրիլի 7․ ժամը՝ 12։00․ Հյուսիսային դպրոց, Թաթև Աթոյան, Ալիս Գևորգյան

Ապրիլի 8, ժամը՝11։30․ Քոլեջ, Թերեզ Թումանյան

Ապրիլի 8, ժամը՝ Միջին դպրոց․ Հասմիկ Գրիգորյան