Խորհրդի նոր կազմի ընտրության կազմակերպման կարգ

«Մխիթար Սեբաստացի»  կրթահամալիր ՊՈԱԿԻ կանոնադրությունից. 

45. Կրթահամալիրի խորհրդի անդամների թեկնածուներ առաջադրում են`

1) կրթահամալիրի մանկավարժական աշխատողների ժողովը, որը փակ քվեարկությամբ ընտրում է Խորհրդի մանկավարժական աշխատողներին (4 անդամ).

2) սեբաստացի բաց համայնքը (4 անդամ՝ 2 անդամ դպրոց-պարտեզներից, մեկական Միջին դպրոցից և Ավագ դպրոցից).

3) Քոլեջի, Ավագ դպրոցի սովորողների ժողովները ներկայացնում են իրենց թեկնածուներին (երկուական անդամ):

Շարունակել կարդալ