Վարչական նիստ․ Հունվարի 4

Դպրոցների, քոլեջի, ուսումնական կենտրոնների ղեկավարների ներկայացրած տեղեկանքները.

  • 2-4 տարեկանների, 5  տարեկանների խմբերը  հունվարի 3-7-ին, հունվարի 10-ից

Հյուսիսի նախակրթարան հունվարի 4-7-ը այցելելու է 10 սան։

Դաստաիարակները ֆիզիկական միջավայրում կաշխատեն հերթափոխով, նաև՝ հեռավար, ընտանեկան նախագծերով։

  • 5 տարեկանների խումբը աշխատում է հեռավար-ընտանեկան նախագծերով։

Անուշ Աթայան

  • 2021-2022 ուստարվա երկրորդ շրջան՝ ուսումնական ճամբարների մասին տեղեկանք

Ուսումնական 2-րդ շրջան․ Ձմեռային ճամբար 2022

  • 2021թ․դեկտեմբերի 27-30-ի, 2022թ․ հունվարի 3-ի հեռավար աշխատանքի արդյունքները

Հյուսիսային դպրոց

  • Ուսումնական նյութական միջավայրի պատրաստության մասին

Ուսումնական նյութական միջավայրի պատրաստության մասին-կաբինետները, ուսումնաօժանդակ այլ տարածքները մաքրվում են, բերվում աշխատանքային տեսք