“Come to Artsakh”


On September 15-20 “Artsakhikner” band and a group of famous musicians: Tigran Suchyan, Shushan Petrosyan, Norayr Kartashyan, Karen Mamikonyan and Grigor Davtyan visited Artsakh cities: Martuni, Martakert, Stepanakert and Aghavno having there concerts and master classes. The program included both concerts and master classes. This wonderful initiative became real thanks to Shahinyan-Stevens family. The family sponsored this extremely important project as a project to revive Artsakh. Both children and old people were there. During the concert, there was a palette of emotions on faces and eyes of Artsakhiks, from tears to hope.
Both during the concerts and master classes people had just one question. “When will you come again?”
Applications for new concerts and classes were registered.
As a citizen, artist, organizer of educational processes, participant of the campaign, I think it was very important to start this program and ensure its continuity. Such projects are very important for Artsakh, for the people of Artsakh now.
Thank you for standing by the project, by our side.

1.#ԱրիԱրցախ…ճամփից առաջ/ Before the trip

2. #ԱրիԱրցախ…Կանգառ-նախաճաշ Վայոց ձորում/ Breakfast stop in Vayots Dzor

3.#ԱրիԱրցախ…Փորձ Սայաթ-Նովայի պետական Քոլեջում. Նորայր Քարտաշյան/ Rehearsals at Sayat-Nova State College. Norayr Kartashyan

4.#ԱրիԱրցախ…երեկոյան ընթրիք/ Dinner

5.#ԱրիԱրցախ…Փորձ. Արտո Թունջբոյաջյան/ Rehearsals. Arto Tunjboyajyan

6. #ԱրիԱրցախ…Կարեն Մամիկոնյան. Վարպետաց դաս Ստեփանակերտի «Սայաթ-Նովայի» պետական քոլեջում/ MasterClass at Sayat-Nova State College. Karen Mamikonyan

7. #ԱրիԱրցախ…Նորայր Քարտաշյան. Վարպետաց դաս Ստեփանակերտի «Սայաթ-Նովայի» պետական քոլեջում/ MasterClass at Stepanakert Sayat-Nova State College. Norayr Kartashyan

8. #ԱրիԱրցախ…Ժաննա Քոչարյան.Վարպետաց դաս Ստեփանակերտի «Սայաթ-Նովայի» պետական քոլեջում/ MasterClass at Stepanakert Sayat-Nova State College. Janna Kocharyan

9.#ԱրիԱրցախ…Նորայր Քարտաշյան. Վարպետաց դաս Կոմիտասի անվան երաժշտական դպրոցում/ MasterClass at Music school after Komitas. Norayr Kartashyan

10.#ԱրիԱրցախ…Ժաննա Քոչարյան. Վարպետաց դաս «Կոմիտասի անվան երաժշտական դպրոց»/ MasterClass at Music school after Komitas. Janna Kocharyan

11.#ԱրիԱրցախ. Մարտունի «Արցախիկներ» եւ Շուշան Պետրոսյան/ Martuni, Artsakhikner and Shoushan Petrosyan

12. #ԱրիԱրցախ. Համերգ Սայաթ-Նովայի պետական քոլեջում/ Concert at Sayat-Nova State College

13. #ԱրիԱրցախ. Արցախիկները համերգով Եվրոպա հյուրանոցում են/ Artsakhiner’s concert at Europe hotel

14. #ԱրիԱրցախ, Աղավնո.Արցախիկներ եւ Շուշան Պետրոսյան/ Aghavno. Artsakhiner and Shoushan Petrosyan

15. #ԱրիԱրցախ…Աղավնո. Շուշան Պետրոսյան/ Aghavno. Shoushan Petrosyan

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.