Առանձնահատուկ կարիք ունեցող սովորողներ

 

Տեղեկանք նոր ընդունված և ուսուցման հատուկ կարիք ունեցող սովորղների մասին

 

Կարինե Պետրոսյան ընդունելությունը կատարվել է Մուտքի ճամբարով: Մանկավարժական հոգեբանական կենտրոնը հիմա գնահատում չի անում: Երեխան ունի ԴՑՊ, հենաշաչժողական խնդիր:

Շարունակել կարդալ