2 thoughts on “Հանդիպում և workshop արվեստագետ Սահակ Պողոսյանի հետ

  1. Ծանուցում՝ Հոկտեմբեր ամսվա հաշվետվություն | Հյուլե

  2. Ծանուցում՝ Մասնաժողովի նիստ․ Սեբաստացու օրեր, կրթահամալիրի տոն | Հյուլե

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.