Սեբաստացու օրեր․ Ուրբաթ-համերգ՝ Առականի

Հյուսիսային դպրոց

Ուրբաթհամերգ՝ Առականի

Oր՝ նոյեմբերի 8

Ժամ՝ 15.15

Վայր՝ Մարմարյա սրահ

Մասնակիցներ՝ Հյուսիսային դպրոցի սովորողներ, դասավանդողներ, գործընկերներ, ծնողներ այլք

Ուսումնական նյութեր

Առակներ

Խնկոյան

 • Կաչաղակը
 • Ես
 • Աքլորն ու մարգարիտը
 • Ճանճը
 • Ագռավն ու աղվեսը

Կռիլով՝ թարգմանությունը Խնկոյանի

 • Կարապը, խեցգետինը և գայլաձուկը

 Թումանյան

 • Մոծակն ու մրջյունը

Երգեր՝

 • Անդաստան
 • Փափուռի
 • Սար, սար
 • Լորիկ
 • Հոփ, թռի
 • Կիկլիկո
 • Ջաղչի դռնով

Բնաձայնային երգչախումբ՝

 • Թռչուններ
 • Ճանճի երգը

Կատակերգեր

 • Թալիշու ճամփեն դուզա
 • Չեմ կրնա խաղա
 • Խորոտ էր, կոլոտ էր
 • Շախկր շուխկր
 • Իմ չինարի յարը
 • Հինգ էծ ունեմ 
 • Կորած էշը

Պարեր՝

 • Թաշկինակներով
 • Արզումանի
 • Խամխամա

1-3-րդ դասարաններ

Անդաստան՝  Հյուսիսային կողմն աշխարհի

Հյուսիսային կողմն աշխարհի
Առատություն թող ըլլա…
Ոսկի ծովուն մեջ ցորյանին
Հավետ լողա թող գերանդին.
Ու լայն ամբարն աղուններուն երբ բացվի՝
Բերկրությո՜ւն թող ըլլա:

Սկիզբ

Բնաձայնային երգչախումբ-Թռչուններ

Թումանյան…….

Լինում է թե չէ, ո՞վ գիտի հաստատ.
Եվ ի՞նչն է հաստատ աշխարքի վըրա…—
Աշխարքում հաստատ մի բան կա մենակ,
Այն է, որ հաստատ ոչ մի բան չկա։—

Երգ-Փափուռի

Նանայ, նանայ, փափուռի,

Նանայ, նանայ, փափուռի,

Փափուռի ջան, փափուռի,

Փափուռի ջան, փափուռի:

Ջուր է գալիս էն սարից,

Նանայ, նանայ, փափուռի,

Կաթում է մարմար քարից,

Նանայ, նանայ, փափուռի:

Արև ելավ էն սարից,

Նանայ, նանայ, փափուռի,

Կաքավ կանչեց էն քարից,

Նանայ, նանայ, փափուռի:

Խնձոր ես ծառի վրա,

Նանայ, նանայ, փափուռի,

Ծաղիկ ես սարի վրա,

Նանայ, նանայ, փափուռի:

Նանայ, նանայ, փափուռի,

Նանայ, նանայ, փափուռի,

Փափուռի ջան, փափուռի,

Փափուռի ջան, փափուռի:

Խնկոյան

ԿԱՉԱՂԱԿԸ

Չալ կաչաղակը թռչում էր, թռչում ու ծառին նստում:

Նստում էր, նստում, պոչիկն էր շարժում:

Շարժում էր, շարժում ու երգեր ասում.

(Կա, չէ, կա, չկա, չէ:

Նորից թռչում էր, թռչում էր, թռչում ու ծառին նստում.

նստում էր, նստում, պոչիկն էր շարժում ու երգեր ասում.

(Կա, չէ, կա, չկա, չէ:

Նորից թռչում էր, թռչում էր, թռչում ու ծառին նստում:

Ծառին էր նստում, պոչիկն էր շարժում,

պոչիկն էր շարժում ու երգ էր ասում.

( Չկա, չէ, չէ…

Երգեր՝

Սար,սար

Սա՜ր, սա՜ր,

Ես  սարերի ծաղիկն եմ.

Ջա՜ն, ջա՜ն,

Ես Լևոնի քուրիկն եմ:

Սա՜ր, սա՜ր,

Ժամի դըռնեն դուս էլա,

Ջա՜ն, ջա՜ն,

Արևի պես լուս էլա:

Սա՜ր, սա՜ր,

Էն սարին սա՛ր չեմ ասի,

Ջա՜ն, ջա՜ն,

Վատ տղին, լավ չեմ ասի:

Սա՜ր, սա՜ր,

Հաց եմ թըխել փըրփըռի,

Ջա՜ն, ջա՜ն,

Վատ խոսողը քըրքըրի:

Սա՜ր, սա՜ր

Ես սարերի ծաղիկն եմ.

Ջա՜ն, ջա՜ն,

Ես Լևոնի քուրիկն եմ:

Լորիկ

Առավոտյան փչեց հով,
Արտը ծփաց, դարձավ ծով
Արտիս միջից թռավ լոր,
Թռավ, ընկավ սար ու ձոր:

Կրկներգ.
Այ լորիկ, ջան լորիկ
Կլորիկ ու թմբլիկ:

Լորիկ-լորիկ այս տարի
Արտս ցանել եմ գարի
Ուր որ գնաս, շուտ արի,
Արտիս միջին ծվարի:

Կրկներգ.
Այ լորիկ, ջան լորիկ
Կլորիկ ու թմբլիկ:

Խնկոյան՝ ԵՍ

Ագռավը բռնեց մի մե~ծ խեցգետին և նստեց ծառին:
Խեցգետինն ուզեց շտապ ազատվի, կտցիցը՝ զատվի.
– Ոսկեհատիկ, ագռավ տատիկ, ո՞վ է մեզնից կեղտոտը:
Ագռավը սեղմեց կտուցը`  կռռաց.
– Դո՛ւ…
– Ոսկեհատիկ, ագռավ տատիկ, ո՞վ է մեզնից նախշունը:
Ագռավը բացեց  կտուցը` կռռաց.
– Ե՛ս…
Կտուցը բաց անելուն պես

խեցգետինը կտցից ընկավ .

Կտցից  թռավ,  ջուրը  ընկավ

և  ազատեց?

Հա՜, ազատվեց

Երգ՝

Հոփ թռի

Կրկնակ.

Հո՛պ,  թռի, հո՛պ, հո՛պ, թռի,

Հայկո ջան,

Շուտ թռի, շախով թռի,

Վարսո ջան:

Խնձոր ես ծառի վրա,

Հայկո ջան,

Ծաղիկ ես սարի վրա,

Վարսո ջան.

Հո՛պ,  թռի, հո՛պ, հո՛պ, թռի, Հայկո ջան,

Շուտ թռի, շախով թռի, Վարսո ջան:

Անուշ տաղ ասող կաքավ,

Հայկո ջան,

Կանգնել ես քարի վրա,

Վարսո ջան.

Հո՛պ,  թռի, հո՛պ, հո՛պ, թռի, Հայկո ջան,

Շուտ թռի, շախով թռի, Վարսո ջան:

Ախպեր ունեմ՝ գառնարած,

Հայկո ջան,

Պարի միջին շվարած,

Վարսո ջան,

Հո՛պ,  թռի, հո՛պ, հո՛պ, թռի, Հայկո ջան,

Շուտ թռի, շախով թռի, Վարսո ջան:

Խնկոյան՝ Աքլորն ու մարգարիտը

Օրվա մեկը մի աքլոր
Քուջուջ- մուջուջ անելիս,
Տեսավ մի հատ մարգարիտ
Աղբի միջին փայլելիս:
Կտցեց, ասավ. «Էս ի՞նչ է,
Ինձ հարցնես` ոչինչ է,
Վայ տամ էն հիմարին,
Որ գին կտա էս քարին,
Իսկ ինձ համար մեկ գարին
Արժեր էսպես հազարին:

Երգ՝  Կիկլիկո

Կիկի կիկի կիկլիկո, խորոզ տարան Կիկլիկո.    Վայ~…….

Ձորն ի վեր ծնեբակ,
Նմանի արեգակ:

1.Տարան գցին ամբարը,
Վերին դրին մեծ քարը.
Վայ, իմ խորոզ Կիկլիկո,
Նխշուն խորոզ Կիկլիկո      Վայ~……..

Ձորն ի վեր ծնեբակ,
Նմանի արեգակ:

2.Կատար ուներ արեգակ
Ձենը զնգուն, քան զանգակ,
Վայ ,իմ խորոզ Կիկլիկո
Նխշուն խորոզ Կիկլիկո      Վայ~……..

Ձորն ի վեր ծնեբակ,
Նմանի արեգակ:

 Պար՝ Թաշկինակով

Կռիլով-Կարապը, խեցգետինը և գայլաձուկը

Մի կարապ, մի խեցգետին, մի գայլաձուկ
Բարձած սայլը տեղից քաշել ուզեցին
Եվ երեքով եկան սայլին լծվեցին,
Ինչ են անում,
Ինչ չեն անում,
Սայլը տեղից չի էլ շարժվում,-
Շատ թեթև է բեռը թվում,
Բայց կարապը վեր է թևում,
Խեցգետինը քաշում է ետ,
Գայլաձուկն էլ հո դեպի գետ.
Ով է արդար, ով մեղավոր,
Մենք չդատենք: Բանն այն է, որ
Մինչև այսօր
Թե սայլ, թե բեռ
Նույն տեղն են դեռ:

Երգ՝ Ջաղչի դռնով

Ջաղչի դռնով ես անցա,

Նայ, նայ, նայ, նայ, նայ, նայ, նայ, նայ, նայ,

Անձրև զարկեց, ես թրջա,

Նայ, նայ, նայ, նայ, նայ, նայ, նայ, նայ, նայ,

Անձրև զարկեց ես թրջա

Նայ, նայ, նայ, նայ, նայ, նայ, նայ, նայ, նայ,

Արև զարկեց, ես չորցա

Նայ, նայ, նայ, նայ, նայ, նայ, նայ, նայ, նայ,

Արև զարկեց, ես չորցա

Նայ, նայ, նայ, նայ, նայ, նայ, նայ, նայ, նայ,

Քանց կարմիր վարդ, ես բացվա,

Նայ, նայ, նայ, նայ, նայ, նայ, նայ, նայ, նայ:

Խնկոյան՝ ՃԱՆՃԸ

Խոնարհ ու հեզ
Մի հոգնած եզ,
Արորն ուսին
Ճանճը պոզին
Մի իրիկուն
Գալիս էր տուն:

Մին էլ ճամփին
Մի ուրիշ ճանճ
Հենց նստածին
Ասաց. – Տո, մանչ,
Էս եզան հետ
Որտեղի՞ց էդ:

Քիթը տնկած
Ճանճը ասաց.
– Մենք որտեղի՞ց.
Վարում էինք,
Վարատեղից:

~~Բնաձայնային երգչախումբ~~Ճանճի երգը

Խնկոյան «Ագռավն ու աղվեսը»-Երաժշտական

Կը՛ռ, կը՛ռ, կռկռան,

Ագռավները  հա՛ թռան,

Ագռավները թևի տակ…

~~~~

Բախտի բերմամբ,
Թե պատահմամբ,
Մի մեծ ագռավ
Մի գունդ պանիր
Դաշտում գտավ,
Կտուցն առավ,
Ծառին թռավ։

~~~~~~
Օ՜, ի՜նչ պանիր, դեղին ոսկի…

~~~~~~

Օ՜, ի՜նչ պանիր, դեղին ոսկի…

~~~~~~
Բայց դեռ չառած համը իսկի,
Աղվեսն անցավ ծառի մոտով,
Գերվեց, էրվեց պանրի հոտով։
Վազեց գնաց բերնի ջուրը,
Եվ թուլացան կուռն ու ճուռը:

~~~~~~

Ինչքան լավն ես
Ես քո գերին
Քո էդ սևիկ
Վառ աչքերին,
Երգի, քուրիկ, մի ամաչի,
Իմ ուզածը մի մեծ բան չի։

~~~~~~

Երգի, քուրիկ, մի ամաչի,
Իմ ուզածը մի մեծ բան չի։

~~~~~~

Ագռավ  ջան, արի, արի,

Ագռավ ծափ տու ու թըռի:

Ագռավ ջան արի, արի,

Ագռավ  ծափ տու  ու թըռի:

~~~~~~
Ագռավ ազին իրեն տված
Գովեստներից շշմած, ուռած՝
Ագռավային
Բկովը մին
Որ չկռռա՜ց,

Կը՜ռ, կը՜ռ, կը՜ռ….

Պանիրն ընկավ ծառիցը ցած,
Շողոքորթը ըռխեց, գնաց։

~~~~~~

Պանիրն ընկավ ծառիցը ցած,
Շողոքորթը ըռխեց, գնաց։

Միասնական պար՝Արզումանի

4, 5-րդ դասարաններ

Հ. Թումանյան. Մոծակն ու մրջյունը

Երգ-Թալիշու ճամփեն դուզա

Գիժ մոծակի պարի ժամին

Զարկեց հանկարծ աշնան քամին,

Ուժը խըլեց, ուշքը տարավ:

Գիժը մին էլ մըտիկ արավ,
Որ էն արև
Աշխարհքն արդեն պատած ողջ սև,
Լացով, թացով սուգ է անում,
Դողում, պարում ու դալկանում…

Շուտիկ, շուշտիկ իրեն կինն էլ
Սուսիկ-փուսիկ կողքից կորել,
Ով գիտի՝ ինչ ծակ էր գըտել,
Մինչև գարուն մեջը մըտել:

Սոված, սառած
Ու սալարած
Վեր թըռավ՝ վար, դես ընկավ՝ դեն,
Ժիր Մըրջյունի տաքուկ ու շեն
Բանը հիշեց, ելավ գընաց,
Դըռան առջև տըխուր տըզզաց.

— Բա՜ց արեք, բա՜ց…

Երգ-Չեմ կրնա խաղա

Էս տարաժամ՝ թըշվառ ձենից
Կոպիտ, թուխ-թուխ,
Հաստագըլուխ
Մի պահապան զարթնեց քընից,
Տեսավ՝ սևով, թևով զուգված՝
Դըռան առջև մինը տընկված,
Ոտները թել,
Ինքը մի գել:

Երգ՝ Խորոտ էր

— Հե՛յ, ո՞վ ես դու,
Ա՜խպերացու:
— Տը՛զ-պը՛զզ, ասավ, Մոծակն եմ ես.
Բա չե՞ս ասիլ՝ էսպես, էսպես.
Ամառն ամբողջ,
Ուրախ, առողջ,
Պայծառ ու տաք
Արևի տակ
Կինըս աշխույժ սազ էր ածում,
Ես էլ անհոգ խընդում, ցընծում,
Տեսակ-տեսակ պարեր պարում,
Սըրա նըրա թուշն համբուրում

Երգ-Շախկր շուխկր

Մի անգամ էլ, երբ որ էսպես
Պարում էի, մինը անտես
Էնպես զարկեց՝ ուշքըս անցավ:
Ուշքի որ գամ՝ ի՞նչ տեսնեմ լավ.—
Երկինքը թուխպ, երկիրը սև,
Դառը քամի, սառը անձրև,
Արար աշխարհն պաղել, փոխվել…
Կողքիցըս էլ կինս է փախել,

Երգ-Իմ չինարի յարը

Աստծու սիրուն, մի՜ խընայեք,
Էս մի ձըմեռ շահեք, պահեք,
Մինչև նորից գարուն բացվի,
Աշխարհքն էլ ետ բարով լըցվի:

— Դե լա՜վ, դու կաց, ներս գընամ ես,
Տեսնենք՝ ներսից ինչ կասեն քեզ:

Հինգ էծ ունեմ 

— Գիժ Մոծակի համա՞ր եմ ես
Ողջ ամառը արևակեզ՝
Էնքան ջանքով
Ու տանջանքով
Տուն տեղ դըրել, ճամփա հարթել,
Ամբար շինել, պաշար կիտել,
Որ ամառը ծույլ պըտըտի,
Ձմեռը գա նըստի ուտի՞…
Մեր ծույլերին ջարդել ենք մենք,
Ուրիշ ծույլի՞ բերենք պահենք…
Կերթաս կասես էդ անպետքին,
Բանի, գործի ժամանակին
Ով փոխանակ աշխատելու,
Ուշք ու միտքը տա խընդալու,
Պարապ շըրջի, երգի, պարի,
Սըրա նըրա թուշն համբուրի,
Էս կուռ վազի, էն կուռ ցատկի,
Վերջը էդպես պիտի սատկի:

Միասնական կատարում-կատակերգ Կորած էշը

1 thought on “Սեբաստացու օրեր․ Ուրբաթ-համերգ՝ Առականի

 1. Ծանուցում՝ Հոկտեմբեր ամսվա հաշվետվություն | Հյուլե

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.