2 thoughts on “Իջևանի քանդակի փառատոն

  1. Ծանուցում՝ Փառատոնային խաչմերուկ | Հյուլե

  2. Ծանուցում՝ Փառատոնային խաչմերուկ — Վիգեն Ավետիսի քանդակի դպրոց

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.